Специалности

                                ПРИЕМ 2017/2018г.

  bullet Специалност" Оперативно счетоводство "- след 7 клас
  bullet Специалност "Организация на туризма и свободното време "- след 7 клас
  bullet Специалност "Бизнес администрация" - след 8 клас
  bullet Специалност " Производство на кулинарни изделия и напитки"- след 8 клас
  bullet Специалност " Организация на обслужването в хотелиерството" - след 8 клас
  bullet Специалност " Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - след 8 клас
   

 

   

  ИЗУЧАВАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

  bullet Специалност "Икономическа информатика"
  bullet Специалност " Оперативно счетоводство "
  bullet Специалност "Бизнес администрация"
  bullet Специалност " Туристическа анимация "
  bullet Специалност "Икономика и мениджмънт"
  bullet Специалност "Търговия на едро и дребно"
  bullet Специалност " Кетеринг"
bullet Специалност"Производство на  сладкарски изделия"
 

 

 

 

bullet

 

 

 

 Специалност"Счетоводна отчетност"-след средно образование по документи

За подробности, избери съответната специалност