РУМЪНИЯ

TOUR-NET: регионален проект за изграждане на мрежа между средни училища по туризъм в Албания, България и Румъния в рамките на Пакта за стабилност
2001-2003

тема: Образование и обучение по туризъм в Югоизточна Европа:

Икономическо образование, Национални мрежи и

трансгранично коопериране

Адреси на пилотните училища в Румъния:

Икономически техникум Ф.С. Нити

Тимишоара

Corbului Street 7 C
RO 1900
Tel/Fax: +40-256-190980
Директор: Тибериу Севичиу
E-mail: cenittitm@pcnet.ro
 

Икономически техникум Дионисие Поп Мартиан Алба Иулиа
Bd-ul Incoronbarii 11
RO 2500
Tel/Fax: +40-258-811468
Зам.директор: Виктория Попа
E-mail: colecab@datacomp.ro
 

Икономически техникум Виргил Мадгеару Плоещ
Rdului 24
RO 2000
Tel/Fax: +40-244-143794
Директор: Георге Ихим
E-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com
 

Икономически техникум Делта Дунарии Тулчеа
Viitorului 32
RO 8800
Tel.: +40-240-534079
Fax: +40-240-534079
Директор: Ливиу Лукан

Участия на училища в румъно-австрийски проекти: 

Създаване и подкрепа на професионални училища за туризъм в Румъния

 

Май 1999 декември 2000 (18 месеца)

Проектът основно се съсредоточи върху създаването на програма, обучение на учители, планове на уроци и учебни помагала в областта на управлението на туризма и обслужването за гимназиите по туризъм в Плоещ, Алба Иулия, Тимишоара и Тулчеа, все области с потенциал в туризма. Министерството на образованието избра пилотни училища според следните критерии: професионални гимназии по туризъм, в области с потенциал в туризма, които не участват в големи международни проекти, изучават съвременни езици, и са заинтересувани от новаторство в училището. Австрийското училище- партньор на Румъния, беше техническият колеж за бизнес и туризъм в Нойзидл, който румънските специалисти избраха, тъй като предпочетоха австрийския модел. Проектът бе създаден позовавайки се на резултатите на проучвателно посещение на експертите от Нойзидл.

 Целта на проекта се осъществи чрез семинари по съставяне на учебни програми и планиране на уроците създаването на учебни помагала и практически семинари. Екип от 5 учителя от всяко пилотно училища взе участие в учебните семинари по практически и теоретични предмети.

 За създаването на учебни помагала, всяко училище получи комплект австрийски учебници, използвани в австрийските училища по туризъм. Учителите анализираха съдържанието им и избраха интересни откъси, да бъдат преведени и използвани в румънската програма.

 Основният продукт на проекта беше нова учебна програма за теоретичните  предмети (финансово счетоводство, стопанско управление, управление на туризма, транспорт и туристическа агенция, маркетинг) и практически предмети (кухня и обслужване) за туристическите професионални училища в Румъния.

 Оборудването, необходимо за програмата бе предоставено на пилотните училища. Те се сдобиха с комуникационни връзки (най-вече електронна поща и интернет достъп) и офис обзавеждане. Учебни туристически агенции  също бяха изградени в училищата, жизнено важни за осъществяването на модерни методи на обучение в областта на образованието по туризъм.

 Беше организирано посещение с учебна цел в колежа Нойзидл в Австрия за участниците от четирите пилотни училища, Министерството, генералните инспекторати, Националния център за ПОО развитие и Института за образователни науки.