Предстоящи събития

О Б Я В А – П О К А Н А

ПРАКТИКА В ГРАД БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ

МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 ГОДИНА

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Програма ЕРАЗЪМ  Ви предоставя възможност за участие в практика в град Брага, Португалия! Практиката ще се проведе в периода от 01 до 15 юли 2019 г.

Приемането на заявления за участие от Вас ще започне след края на първия срок – месец февруари 2019 г.

Голямото разнообразие от специалности и ЕВРОПЕЙСКОТО образование дават на дипломантите най-добри шансове за реализация в професията. Съществува реална възможност както за следване във висши учебни заведения, така и за директно навлизане в професионалния живот. При това перспективите са и за мениджърски позиции в сферата на икономиката, туризма и леката промишленост.

 

                  

  

 

 

 

 

 

     Презентации :  0;      1;      2;        4