Предстоящи събития

  14.11.2017г, 12.25 часа.-Открит урок на тема "Културно-познавателни обекти, музеи и мемориални комплекси"

 

16.11.2017г., 12.25часа.-Международен ден на толерантността

 

17.11.2017г, 9.00 часа в СПА хотел Двореца-Иновационен лагер

Голямото разнообразие от специалности и ЕВРОПЕЙСКОТО образование дават на дипломантите най-добри шансове за реализация в професията. Съществува реална възможност както за следване във висши учебни заведения, така и за директно навлизане в професионалния живот. При това перспективите са и за мениджърски позиции в сферата на икономиката, туризма и леката промишленост.

 

                  

  

 

 

 

 

 

     Презентации :  0;      1;      2;        4