Нашата оферта за обучение

ЕЗИЦИ

Чужд език по професията-
немски, английски, френски, руски, гръцки

 

Информационни технологии


ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


Средно ОБРАЗОВАНИЕ + професия

Голямото разнообразие от специалности и ЕВРОПЕЙСКОТО образование дават на дипломантите най-добри шансове за реализация в професията. Съществува реална възможност както за следване във висши учебни заведения, така и за директно навлизане в професионалния живот. При това перспективите са и за мениджърски позиции в сферата на икономиката, туризма и леката промишленост.

 

                  

  

 

 

 

 

 

     Презентации :  0;      1;      2;        4