АЛБАНИЯ

TOUR-NET: регионален проект за изграждане на мрежа между средни училища по туризъм в Албания, България и Румъния в рамките на Пакта за стабилност
2001-2003

тема: Образование и обучение по туризъм в Югоизточна Европа:

Икономическо образование, Национални мрежи и трансгранично коопериране

Адреси на пилотните училища в Албания:

Училище по хотелиерство и туризъм Тирана
Rr. e Kavajёs
Tirana, Albanien
Tel/Fax: 00355 22 50 53
Директор: Астрид Безади
e-mail: shhttir@icc-al.org
 

Училище по икономика и хотелиерство “Антони Атанас” Саранда
Rr.“Adem Sheme“,
Saranda, Albanien
Tel/Fax: 00355 852 25 49
Директор: Перпарим Муса
e-mail: shtes@icc-al.org
 

Участия на училища в албано-австрийски проекти:

 

 “ Подкрепа за развитието на първи албански клон на училище по хотелиерство и кетеринг (Тирана)”

 

Февруари 1996 – 1998

 КултурКонтакт участва в този проект с организирането на 3-годишен курс по хотелски мениджмънт и кетеринг в Техникум по туризъм в Тирана. Беше съставена и осъществена програма в тясно сътрудничество с училището по туризъм в Кремс, Австрия. Експертите от Кремс бяха учители-обучители на албанските си колеги. Последните, в рамките а едноседмичен курс, посетиха училището в Кремс два пъти. Учебните материали по всички професионални предмети бяха подготвени от албанските учители, подпомогнати от преводи на подходящи откъси от австрийски учебници и бяха прегледани от австрийски експерт с дългогодишен опит. Успехът на този курс доведе до контакти с местни и международни компании в сектора на туризма. Учениците си осигуриха стаж в местни фирми.

 Успехът на проекта окуражи и Техникума в Саранда да отправи молба към Австрия да им помогне да създадат 5-годишен курс по туризъм, който да започне през 1997 – 1998 г. с фокус върху управлението на туризма и агенциите за пътуване, като по същото време въведат 3-годишен курс по хотелиерство и кетеринг услуги свързан с училището в Тирана. През юни 1998 беше организирано проучвателно посещение на експертите от Кремс, за да анализират ситуацията и оценят нуждите на училището от обучение и инфраструктура. На базата на констатацииите на експертите, беше съставено предложение да се подкрепят и двете професионални училища.

 

 “Изграждане и подкрепа на професионалните училища в сектора на туризма в Тирана и Саранда, Албания”

 

Октомври 1998 – Септември 2001 (3 години)

 Проектът бе насочен предимно към създаването на учебна програма, обучението на учители, разработването на учебни материали и инфраструктура. Също така насърчаваше контактите между туристическите училища в Тирана и Саранда. Насърчаваше се размяната на информация като имаше място и за регионално различие.

 В Техникума в Тирана проектът разшири курса по хотелиерство и кетеринг като състави програми за 2-годишен курс по мениджмънт на туризма и туристически агенции. Също осигури необходимата инфраструктура ( офис за преподаватели и агенция за пътувания).

 В Техникума в Саранда проектът възприе програми на 3-годишния курс по хотелиерство и кетеринг. А дву-годишният курс по управление на туризма и агенциите за пътувания беше добавен и тук, и свързан с програмата в Тирана. Проектът осигури подновяване и инфраструктура, за да може да се обучава в областта на туризма, хотелиерството и кетеринга.

Представители и на двете училища участваха в 7-дневно обучение в училището по туризъм в Кремс (май 2000г.). И за двете училища проектът осигури обучение на 20 учителя, и бяха създадени учебни материали в помощ на програмата по управление на туризма и агенции за пътувания.